Hoe correct lege verpakkingen inleveren?

AgriRecover (voorheen PhytofarRecover), opgericht in 1997 op initiatief van de gewasbeschermingsmiddelen industrie, zamelt bij professionele gebruikers lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, biociden en zaden in die producten bevatten die door haar leden op de markt zijn gebracht in België en Luxemburg.
Hierdoor kan de industrie voldoen aan haar verplichtingen uit de richtlijn verpakking en verpakkingsafval, de kaderrichtlijn afvalstoffen en het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008.

De inzameling van lege verpakkingen vindt elk jaar plaats, van eind september tot eind november op meer dan 170 inzamelpunten, veelal bij groothandels in land- en tuinbouwproducten (distributeurs).

Als de verschillende fracties door de professionele gebruiker goed worden gesorteerd, is het inleveren op het inzamelpunt gratis.

Gespoelde verpakkingen van agrochemische producten kunnen worden gerecycled. Dit zijn voornamelijk HDPE-plastic verpakkingen die sinds 2013 in Duitsland worden gerecycled tot elektrische kabelmantels.
Niet-gespoelde verpakkingen, en restanten worden verbrand met terugwinning van energie (valorisatie).

Inloggen met je paswoord

Wat is een nieuwe gebruiker?

Indien u voor de eerste keer lege verpakkingen wenst binnen te brengen, dient u zich te registreren als 'Nieuwe Gebruiker'. Indien u eerder al lege verpakkingen heeft binnengebracht, gelieve u dan niet meer op te geven als nieuwe gebruiker. U heeft immers al eerder een barcodenummer ontvangen. GEBRUIK UW BARCODE NUMMER AUB.

meer info

We wensen u een uitstekend 2021, met veel gezondheid en een hoog gehalte aan succes en geluk.

Bekijk de inzamelkalender.

Je vindt vast en zeker ook een inzamelpunt in jouw buurt! Waar, wanneer en hoe er ingezameld wordt, lees je op deze website.

Klik hieronder om de volledige lijst met inzamelpunten te raadplegen.

opzoeken
Wie houdt nu niet van cookies