Hoe correct lege verpakkingen inleveren?

Betalende ophaling tussen 2 campagnes

In sommige gevallen zal u de NBGM vroeger moeten inleveren en valt u buiten de mogelijkheid om gebruik te maken van de tweejaarlijkse inzamelcampagne van NBGM via AgriRecover.

  • indien u zeer oude producten in uw bezit heeft, waarvan elk bezit verboden is
  • in het geval van een autocontrole of een controle door een bevoegde overheid waarbij u verplicht wordt om deze producten onmiddellijk in te leveren

Gelieve een offerte te vragen door een mail te sturen. (Klik HIER)

Gewone procedure

NBGM (Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen) zijn gewasbeschermingsmiddelen die NIET (MEER) mogen gebruikt worden. Om de procedure op een juiste manier te volgen, gaat u als volgt tewerk:

  • controleer of uw product al dan niet een NBGM is via de website Fytoweb in de rubriek 'Erkenningen raadplegen'. Om de site onmiddellijk te raadplegen klik HIER
  • hou NBGM duidelijk gescheiden van de andere producten in het fytolokaal met een blad waarop u vermeldt : 'Volgende inzameling van NBGM van AgriRecover'
  • om de 2 jaar - telkens in de oneven jaartallen - mag u de NBGM meebrengen naar de inzamelsite van uw keuze
  • de omzendbrief van het FAVV kan u raadplegen in onze rubriek 'Documenten' op deze website
Wie houdt nu niet van cookies