Hoe correct lege verpakkingen inleveren?

Gewone procedure

NBGM (Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen) zijn gewasbeschermingsmiddelen die NIET (MEER) mogen gebruikt worden. Om de procedure op een juiste manier te volgen, gaat u als volgt tewerk:

  • controleer of uw product al dan niet een NBGM is via de website Fytoweb in de rubriek 'Erkenningen raadplegen'. Om de site onmiddellijk te raadplegen klik HIER
  • hou NBGM duidelijk gescheiden van de andere producten in het fytolokaal met een blad waarop u vermeldt : 'Volgende inzameling van NBGM van AgriRecover'
  • om de 2 jaar - telkens in de oneven jaartallen - mag u de NBGM meebrengen naar de inzamelsite van uw keuze
  • de omzendbrief van het FAVV kan u raadplegen in onze rubriek 'Documenten' op deze website

Betalende ophaling tussen 2 campagnes

In sommige gevallen zal u de NBGM vroeger moeten inleveren en valt u buiten de mogelijkheid om gebruik te maken van de tweejaarlijkse inzamelcampagne van NBGM via AgriRecover.

  • indien u zeer oude producten in uw bezit heeft, waarvan elk bezit verboden is
  • in het geval van een autocontrole of een controle door een bevoegde overheid waarbij u verplicht wordt om deze producten onmiddellijk in te leveren

Gelieve een offerte te vragen door een mail te sturen. (Klik HIER)